Tijdelijke BTW-verlaging verbouwingen en renovatie werkzaamheden

281
Tijdelijke BTW-verlaging verbouwingen en renovatie werkzaamheden

Tijdelijk lager btw-tarief renovatie en herstel woningen – uitleg

Per 1 maart 2013 bedraagt het btw-tarief 6% voor renovatie en herstel van woningen. Dit geldt echter alleen voor de kosten van arbeid en overhead. Daarnaast kan het lagere tarief worden toegepast door architecten en hoveniers. Deze maatregel vervalt per 1 maart 2014.

Lager btw-tarief renovatie en herstel woningen
Het eerder dit jaar aangekondigde lagere btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen geldt alleen voor de kosten van arbeid en overhead. Voor gebruikte materialen is het btw-tarief dus 21%.

De maatregel is tijdelijk. Hij geldt vanaf 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014.

Renovatie- en herstelwerkzaamheden
Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan:
– Het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.

Woning, woonboot, woonwagen
De woning moet meer dan 2 jaar geleden in gebruik zijn genomen.

Een woonboot of woonwagen wordt ook als woning gezien als:
– hij bestemd is voor permanente bewoning door particulieren;
– aangesloten is op (nuts)voorzieningen;
– uitsluitend bestemd is om duurzaam op één plek te worden gebruikt als woning.

Architecten, op maat gemaakte goederen, hoveniers
Het verlaagde tarief geldt ook voor:
– Ontwerp en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, als die ook de renovatie van de woning begeleiden.
– Arbeidskosten van in opdracht op maat gemaakte goederen die onderdeel gaan vormen van de woning (bijvoorbeeld inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen).
– De arbeidskosten van hoveniers voor aanleg en onderhoud van tuinen.

Onderhoud cv-ketel
Indien een particulier, VVE of woningcorporatie opdracht geeft voor het onderhoud van een algemene cv-ketel in een huizenblok of flat, dan vallen de arbeidskosten onder het verlaagde btw-tarief. de dienst moet wel zijn afgerond tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014.

Moment van tariefbepaling en deelfacturen
Het verlaagde tarief van 6% geldt alleen als de dienst op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014 afgerond is.

Voor deelfacturen die worden uitgereikt tussen 1 maart 2013 en 28 februari 2014, terwijl de dienst wordt afgerond in maart 2014, geldt het algemene btw-tarief.

Als er vóór 1 maart 2013 deelfacturen zijn uitgereikt met een btw-tarief van 21%, maar de dienst wordt afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan moet op de definitieve factuur het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

Voorbeeld berekening btw

A (arbeidsuren) € 10.000
B (materialen) € 2.500
C (arbeid en materiaal) € 12.500
D (overheadkosten) € 1.500
E (aanneemsom excl. btw) € 14.000
Toerekenen overheadkosten:
F (overheadkosten arbeid) (A/C x D) € 1.200
G (overheadkosten materiaal) (B/C x D) € 300
De btw bedraagt:
Arbeidskosten (A + F) x 6% € 672
Materiaalkosten (B + G) x 21% € 588
Aanneemsom incl. btw E + € 672 + € 588
54321
(0 votes. Average 0 of 5)