Kopgevels 2 complexen

Locatie:                 Rotterdam

Opdrachtgever:    Woonbron

Herstel scheurvorming gevels inclusief schilderwerk.